BMW Motorrad dny Česká republika 2018

První oficiální sraz motocyklů BMW v České republice

Kdy: 22.–24. června 2018

Kde: Grandhotel Tatra, Velké Karlovice http://www.grandhoteltatra.cz/cs/

V Grandhotelu Tatra je pro účastníky zajištěno i luxusní ubytování, jež je však limitováno kapacitou hotelu. Po vyčerpání kapacit Grandhotelu Tatra budou zájemci ubytováváni v nedalekých Spa hotelech Lanterna **** www.lanterna.cz a Horal *** www.horal-hotel.cz.

Pro přesun mezi hotely je v sobotu možné využít shuttle, který bude účastníkům k dispozici v předem stanovených časech.

Nyní zvýhodněná cena za osobu 3 490,- Kč včetně DPH, platí při uhrazení do 30.4.2018. Poté cena za osobu 3 990,- Kč včetně DPH.

Cena registračního poplatku zahrnuje 2 noci (ve dvoulůžkovém pokoji) v jednom z výše uvedených hotelů, 2x snídani, večeři v den příjezdu, sobotní raut s grilem, tričko BMW Motorrad Dny 2018 a bohatý doprovodný program:

  • Testování nových motocyklů BMW.
  • Off roadové aktivity (enduroškola) se zkušenými instruktory.
  • Scénické jízdy cestou i necestou se zkušenými průvodci.
  • Testovací jízdy s automobily MINI.
  • Setkání se zajímavými osobnostmi ze světa motorismu jako Pepa Sršeň, Kamil Holán nebo Martin Macík a další.
  • Sobotní koncert a společné grilování.
  • Tématické workshopy.
  • Možnost relaxace ve wellness.
  • Sobotní večer zpestří Vašek Noid Bárta koncertem.
  • Tombola.

Na základě odeslání registračního formuláře bude vystaven daňový doklad se splatností 14 dní. Po jeho uhrazení je rezervace brána jako závazná. Při jejím zrušení bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny registračního balíčku.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Registrovaný uděluje společnosti BMW Vertriebs GmbH, až do odvolání, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním osobních údajů sdělených v tomto formuláři, a to za účelem realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích společnosti BMW Vertriebs GmbH nebo jiné společnosti ze skupiny BMW. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrovaný souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti BMW Vertriebs GmbH prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Společnost BMW Vertriebs GmbH je oprávněna osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým koncesionářům a smluvním partnerům. Přehled těchto osob je k dispozici v sídle organizační složky BMW Vertriebs GmbH, na adrese Praha 5, Bucharova 2817/13, PSČ 158 00. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: BMW Group ČR, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresu zakaznicky.servis.cz@bmw.com.

Podmínky účasti

BMW Motorrad dny 2018 je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost.

Cena registračního poplatku zahrnuje 2 noci (ve dvoulůžkovém pokoji) v jednom z výše uvedených hotelů, 2x snídani, večeři v den příjezdu, sobotní raut s grilem, tričko BMW Motorrad dny 2018 a bohatý doprovodný program.

Ubytování je vždy ve dvoulůžkových pokojích. Pokud se účastník příhlásí sám (1 osoba) , může být doplněn na pokoj k jinému účastníkovi, který je sám (1 osoba), aby došlo k zaplnění dvoulůžkového pokoje. Zájem o jednolůžkový pokoj řešen formou individuální dohody (viz kontatkní email), výsledná cena registračního poplatku se v situaci jednolůžkového pokoje může lišit.

Součástí doprovodného programu jsou organizované scénické jízdy a enduro škola, ale také testovací jízdy s motocykly BMW Motorrad a vozy MINI pro které platí:

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Při testovacích jízdách (BMW Motorrad, MINI) nese Účastník vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu, nebo vozidla.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zaslána faktura na Váš kontaktní email.

Platba registračního poplatku je prováděna přes:
Agentura Pozitif s.r.o.
Do Čertous 2622/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 62906224

Kontaktní osoba:
Lucie Oulická, lucie.oulicka@pozitif.cz, 777654360