Navštiv nás na Roadshow a otestuj motorky BMW dle svého výběru

Kamion závodního týmu BMW přiveze spoustu nových modelů. Během doprovodného programu se můžeš zúčastnit zajímavých workshopů, například základů jízdy v terénu s Milanem Holým z Enduroškoly nebo si popovídat s instruktorem z brněnského okruhu Carlosem (Karlem Táborským), který povede i testovací jízdy.

Na některých Roadshow nás navštíví i další zajímavé osobnosti z motoristického světa.

K vidění a zakoupení bude i široký sortiment příslušenství a nová kolekce oblečení pro motorkáře, na kterou obdržíš speciální Roadshow slevu ve výši 10%.

Nevlastníš motorku BMW? Nevadí, vítáme všechny motorkáře. Vyber si termín Roadshow ve svém regionu a zaregistruj se na testovací jízdu.

Těšíme se na Tebe.

BMW Motorrad tým

Akce již proběhly.

Podmínky účasti na Roadshow

Roadshow je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem otestování motocyklů BMW. Jelikož chceme nabídnout možnost otestování našich motocyklů co nejvíce zájemcům a kapacity testovacích jízd jsou omezeny, každý účastník má nárok na absolvování maximálně 2 testovacích jízd v rámci Roadshow 2017. V případě zájmu o otestování dalších modelů se může účastník obrátit na kteréhokoli z našich autorizovaných prodejců a dohodnout si individuální testovací jízdu. Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněna testovací jízda pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. V pantoflích a kraťasech nebude účastníkovi testovací jízda umožněna. Po celou dobu testovací jízdy je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu na pozemních komunikacích.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 27.000 Kč.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla skupiny A.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Kontakty

E-mail

zakaznicky.servis.cz@bmw.com

BMW Group Česká republika

P.O.Box 1
190 03  Praha 93
Tel: 844 269835
Fax: 844 269329

Hovorné je zpoplatněno dle tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb pro vnitrostátní hovory.