BMW GS EXPERIENCE DNY 2022

BMW GS EXPERIENCE DNY 2022

BMW GS EXPERIENCE DNY 2022

I letošní rok se neobejde bez BMW GS EXPERIENCE DNů, které se ale letos budou konat v lomu Kosov kousek od Prahy a v zábavním parku Šikland. Tentokrát si naše motorky osaháš nejen v terénu, ale i na silnici a budeš na to mít celý den, aby byl tvůj dojem ze strojů kompletní. Nevadí, že jsi zatím jezdil jen po asfaltu, otestovat motorku v terénu může s pomocí našich instruktorů každý! 

Nemáš vlastní GS nebo máš leštěnku, která terén ještě neviděla? Myslíme i na to! Celý event absolvuješ na našich nových motorkách. Máme pro tebe připravené například BMW R 1250 GS Adventure, R 1250 GS, F 850 GS, F 750 GS a G 310 GS, které si všechny otestuješ. Na akci se ti budou věnovat profesionální instruktoři z Motoškoly Přijďte se projet, kteří tě s našimi motorkami a jejich ovládáním v terénu i na silnici seznámí. Jejich přístup se dá shrnout slovy, čím víc se bavíš, tím víc se naučíš. 

Na co se můžeš těšit?

 • Zapůjčení našich nových motorek BMW GS
 • Profesionální instruktory
 • Teoretickou i praktickou část výuky jízdy v terénu a na silnici
 • Volné jízdy
 • Představení modelů 
 • Občerstvení

BMW GS EXPERIENCE DNY se konají na každé lokalitě od 9:00 do 18:00 (celodenní akce). V rámci off road části si pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušíš ovládání motorky na nezpěvněném povrchu (zatáčení, brzdění, otáčení na malém prostoru a výjezdy a sjezdy) a na závěr tě čeká oblíbená volná jízda po off roadové trati.  Na silničním programu si zase vyzkoušíš různé jízdní režimy. Máme připravenou celou modelovou řadu BMW GS včetně R nineT Urban G/S a tak si budeš moc na vlastní kůži vyzkoušet rozdíl mezi jednotlivými motorkami a zjistit jejich přednosti.

Organizátor akce nenese odpovědnost za jakékoli škody na vozidle účastníka při dopravě na a z místa konání.

Více informací zveřejníme již brzy.

Těšíme se na tebe.

BMW Motorrad tým

#BMWGSExperienceDny

Informace ohledně registrací a plateb: 720 543 373

Informace ohledně eventu a organizace: 739 601 022

Podmínky účasti

BMW GS Experience je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem zážitkové jízdy ON-road a OFF-road pod vedením zkušených instruktorů. Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněněno absolvování motoškoly pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv s chrániči, pevná motocyklová obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. Bez odpovídajícího motorkářského oblečení nebude účastníkovi jízda na motocyklech umožněna. Po celou dobu eventu je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu v areálu.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Organizátor akce nenese odpovědnost za jakékoli škody na vozidle účastníka při dopravě na a z místa konání.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení akce. V případě zrušení akce bude registrační poplatek vrácen Účastníkovi zpět v plné výši. 

Registrační poplatek ve výši 3 990 Kč včetně DPH zahrnuje následující:

 • Účast na eventu od 9:00 do 18:00
 • Testovací jízdy na zapůjčených motocyklech BMW GS na silnici i v terénu včetně pohonných hmot
 • Občerstvení 
 • Profesionální instruktory
 • Představení modelů BMW GS
 • Praktická a teoretická výuka základních technik jízdy v terénu 

Storno podmínky: při zrušení účasti Účastníkem 1 měsíc před akcí, bude vrácen účastnický poplatek v plné výši avšak ponížen o administrativní poplatek spojený s vrácením platby na účet Účastníka,  při zrušení 14 dnů a více před akcí činí storno 50 % z uhrazeného účastnického poplatku. V případě zrušení účasti v době kratší než 14 dnů před konáním akce činí storno poplatek 100% uhrazeného účastnického poplatku.

Po vyplnění registračního formuláře ti bude zaslána faktura na tvůj kontaktní email.

Administrátorem pro výběr účastnických poplatků je:

MIRACLE Advertising, odštěpný závod
Sousedíkova 972/7, 190 00 Praha 9
IČO: 08910821
DIČ: CZ685078291

Kontakty

Informace ohledně registrací a plateb: 720 543 373

Informace ohledně eventu a organizace: 739 601 022