BMW Motorrad Riding Experience

BMW Motorrad Riding Experience
Motoškola

2. ročník oficiální motoškoly pořádané BMW Motorrad Česká republika

Kdy: 6. května 2019

Kde: Autodrom most – polygon, http://www.autodrom-most.cz/en/

Nyní zvýhodněná cena za osobu 1590,- Kč včetně DPH, platí při uhrazení do 31.3.2019. Poté cena za osobu 2190,- Kč včetně DPH.

Motoškola je rozdělená na On-Road a Off-Road. Účastník se může příhlasit buď do jedné, nebo druhé části. Nejde kombinovat.

V ceně registračního poplatku On-Road motoškoly:

  • Motoškola (teorie + praxe, celodenní akce)
  • 20 min na okruhu Autodromu Most
  • Testování nových motocyklů BMW
  • Zázemí moderního polygonu Autodromu Most
  • Občerstvení (oběd + nápoje)

V ceně registračního poplatku Off-Road motoškoly:

  • Enduroškola pod vedením „Přijďte se projet“ (teorie + praxe, celodenní akce)
  • Testování nových motocyklů BMW
  • Zázemí moderního polygonu Autodromu Most
  • Občerstvení (oběd + nápoje)

Kapacity v jednotlivých skupinách jsou omezené. Akce trvá cca od 9:00 do 17:00.

Na základě odeslání registračního formuláře bude vystaven daňový doklad se splatností 14 dní. Po jeho uhrazení je rezervace brána jako závazná. Při jejím zrušení bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny registračního balíčku.

Všechny testovací motorky BMW jezdí na palivo Shell V-Power Racing.

Registrace

Registrace již není možná.

Podmínky účasti

BMW Motorrad Riding Experience je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem ON-road a OFF-road motoškoly (teorie + praxe). Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněněno absolvování motoškoly pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv, pevná obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. V pantoflích a kraťasech nebude účastníkovi motoškola umožněna. Pro jízdu na okruhu kožená kombinéza popř. textilní (jednodílná nebo sepnutá) s chrániči a z materiálů zajišťujících dostatečnou abrazivní ochranu, vysoké boty, rukavice, páteřák a uzavřenou helmu. Po celou dobu motoškoly je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu v areálu.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč.

Účastník se může zúčastnit pouze s vozidlem v patřičném technickém stavu, organizátor si vyhrazuje právo na zhodnocení stavu motocyklu a v případe, že stav motorky je ohrožující bezpečný chod motoškoly Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zaslána faktura na Váš kontaktní email.

Platba registračního poplatku je prováděna přes:
Agentura Pozitif s.r.o.
Do Čertous 2622/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 62906224

Kontakty

Lucie Oulická, lucie.oulicka@pozitif.cz, 777654360