BMW MOTORRAD ROADSHOW

BMW MOTORRAD ROADSHOW

PŘIJĎ OTESTOVAT NOVÉ MODELY NA BMW MOTORRAD ROADSHOW 2022!

Kamion BMW Motorrad opět vyjíždí na svoji tour po České republice. Znovu je nacpaný testovacími motorkami včetně dlouho očekávaných novinek BMW R 18 B, R 18 Transcontinetal, nové modelové řady K 1600 a elektrizující BMW CE 04.

Vůbec nezáleží na tom, jakou a jestli vůbec vlastníš motorku, jediné, co požadujeme, je platný řidičský průkaz. Vítáme všechny motorkáře. Vyber si termín Roadshow ve svém regionu a zaregistruj se na testovací jízdu co nejdříve.

Roadshow se bude na jednotlivých místech konat v termínu od 16.4. do 8.5.2022. 

Účastnický poplatek 250 Kč včetně DPH (online platba platební kartou při registraci) zahrnuje:

  • Účast za jednu testovací jízdu (počet testovacích jízd na účastníka je omezen na 4)
  • Nákrčník BMW Motorrad (jeden nákrčník pro každého účastníka BMW Motorrad bez ohledu na počet objednaných testovacích jízd)
  • Kávu a nealko nápoj

Pro účastníky Roadshow 2022 jsme připravili speciální nabídku na vybrané produkty z kolekce Style a výprodej již ukončených kolekcí. Detailní informace dostaneš při registraci.

Registrace pro jednotlivé lokace budou spuštěny průběžně nejpozději však 14 dnů před konáním akce na této webové stránce.

 

Motorka, kterou jsi si chtěl rezervovat již není volná? Neváhej a rezervuj si individuální testovací jízdu u svého nejbližšího prodejce BMW Motorrad na našem webu.

 

Těšíme se na tebe.

BMW Motorrad tým

#BMWMotorradRoadshow

Info linka: 720 543 373

Podmínky účasti

Důležité upozornění ohledně pandemie koronaviru:
Všichni účastníci roadshow jsou povinni dodržovat aktuální vládní pandemická nařízení. Na místě bude k dispozici desinfekce a rozmístění eventu bude provedeno tak, aby ve vzdálenosti menší než 2 metry docházelo ke kontaktu maximálně dvou osob. Proto prosíme o důsledné dodržování těchto rozestupů a nošení roušky nebo respirátoru po celou dobu eventu s výjimkou testovací jízdy. Účastníkům, kteří vykazují známky nemoci nebo mají zvýšenou teplotu, nebude účast na eventu povolena. 

Roadshow je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem otestování motocyklů BMW. Jelikož chceme nabídnout možnost otestování našich motocyklů co nejvíce zájemcům, a kapacity testovacích jízd jsou omezeny, každý účastník má nárok na absolvování maximálně 4 testovacích jízd v rámci Roadshow 2022. V případě zájmu o otestování dalších modelů se může účastník obrátit na kteréhokoli z našich autorizovaných prodejců a dohodnout si individuální testovací jízdu. Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněna testovací jízda pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv, pevná obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. Po celou dobu testovací jízdy je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu na pozemních komunikacích.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí
26 000 Kč.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení akce. V případě zrušení akce bude registrační poplatek vrácen Účastníkovi zpět v plné výši. 

Storno podmínky: při zrušení účasti Účastníkem 14 dnů před akcí nebo více, bude vrácen účastnický poplatek v plné výši avšak ponížen o administrativní poplatek spojený s vrácením platby na účet Účastníka,  při zrušení účasti v době kratší než 14 dnů před konáním akce činí storno poplatek 100% uhrazeného účastnického poplatku.

Platba účastnického poplatku probíhá online platební kartou při rezervaci testovací jízdy. Po zaplacení účastnického poplatku ti bude zaslána faktura na tvůj kontaktní email.

Administrátorem pro výběr účastnických poplatků je:

MIRACLE Advertising, odštěpný závod
Sousedíkova 972/7, 190 00 Praha 9
IČO: 08910821
DIČ: CZ685078291

Kontakty

Ludovít Liška
E-mail: bmwroadshow@miracle.sk
Telefon: +420 720 543 373