Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Seznam společností BMW v České republice

BMW poskytuje v České republice služby prostřednictvím celé řady různých subjektů. Podnikání BMW v České republice koordinuje BMW Czech Republic s.r.o. („BMW Česká republika“): zmocňuje prodejce a zástupce, zabývá se podporou druhé úrovně a technickými záležitostmi, provozuje webovou stránku BMW.cz, účty MyBMW a ConnectedDrive Service a propaguje značku BMW.

Není-li uvedeno jinak, prodejci jsou nezávislými podnikatelskými subjekty a nejsou součástí skupiny BMW, ale při své činnosti využívají značku BMW na základě licence k prodeji a servisu vozidel BMW. BMW AG a BMW Czech Republic s.r.o. jsou mateřské společnosti skupiny BMW Group a prostřednictvím shora uvedených společností poskytují většinu IT infrastruktury. Prodejci poskytují zákazníkům služby a podporu třetí úrovně pro technické problémy.
BMW Česká republika nese odpovědnost za údaje, které obdrží přímo od vás prostřednictvím webové stránky BMW.cz, účtu MyBMW, služby ConnectedDrive Service či prostřednictvím kontaktu s podporou druhé úrovně nebo v rámci řešení technických problémů, a je jejich správcem.

Prodejci jsou správci vašich údajů, které jste jim vy a rovněž BMW Česká republika poskytli ve vztahu k požadavkům týkajícím se prodeje a servisu.

BMW AG je obecně poskytovatelem služeb nebo zpracovatelem údajů ve vztahu ke shora uvedeným subjektům. BMW AG je však také správcem údajů získaných prostřednictvím používání aplikace Connected App a společným správcem údajů pro technické zajištění služeb ConnectedDrive Services.

Všichni správci uvedení výše vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistili, že veškeré otázky týkající se zpracování ostatními správci uvedenými výše budou předány k odpovědi příslušnému správci.

Ačkoliv tyto zásady ochrany osobních údajů popisují některé použití vašich údajů ze strany prodejců, prodejci mohou shromažďovat další údaje související s vámi a mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které stanoví, jak údaje používají. S těmito zásadami byste se měli seznámit. Pokud jde o tyto změny nebo otázky týkající se používání vašich údajů z strany prodejců, musíte se spojit přímo s příslušným prodejcem. Odkazy na „my“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají BMW Česká republika a BMW AG a nezahrnují prodejce. Kontaktní údaje každého správce uvedeného výše zde.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Společnosti BMW v České republice zpracovávají vaše osobní údaje mimo jiné při těchto příležitostech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo (např. prostřednictvím webových stránek BMW.cz nebo zákaznického servisu) s žádostí o informace o našich produktech a službách.
 • Pokud koupíte produkt nebo službu přímo od nás.
 • Pokud reagujete na naše přímé marketingové kampaně, např. vyplníte odpovědní kartu nebo zadáte údaje online na našich webových stránkách.
 • Pokud jsou nám vaše osobní údaje předány oprávněnými prodejci nebo dalšími třetími osobami.
 • Pokud jsou údaje o vašem vozidle (včetně VIN) předány společnosti BMW AG, jestliže servis nebo opravy vašeho vozidla provádějí např. oprávnění prodejci.
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají povoleným způsobem další právnické osoby skupiny BMW nebo obchodní partneři.
 • Jestliže jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od komerčních zprostředkovatelů adres).

Pokud nám poskytnete údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší než 13 let, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pomozte nám prosím vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo preferovaný způsob kontaktu.

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat

Prostřednictvím různých služeb a kontaktních kanálů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů o vás můžeme shromažďovat následující typy údajů:

 • Kontaktní údaje – jméno, funkce, iniciály,
  adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa, faxové číslo
 • Osobní informace – datum narození, rodinný stav, rodinní příslušníci, typ řidičského oprávnění, povolání, zkušební jízda, zájmy, oblíbený způsob platby, oblíbené kontaktní kanály, VIN, název společnosti
 • Zájmy – informace, které nám poskytnete o svých zájmech, včetně typu vozidel, o něž máte zájem.
 • Používání webu & sdělení – jak používáte náš web a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií (podrobnosti najdete v našich Zásadách pro používání souborů cookies [Zásady pro používání souborů cookies]
 • Informace o prodeji a servisu – informace týkající se nákupů, včetně preferovaného prodejce, ID zákazníka, číslo smlouvy, podpora a služby, včetně reklamací a nároků
 • Informace o historii zákazníka míra spokojenosti zákazníka (a další informace ze samoobslužné platformy), poskytnuté nabídky, datum koupě vozidla (včetně modelu), konfigurace, datum koupě, datum registrace, registrační značka, datum objednávky, datum dodání, vlastník vozidla, ceník, záruční informace, zbytková hodnota, informace BMW Financial Services (údaje o smlouvě, např. způsob platby, doba leasingu, zástavní právo), volitelné informace v rámci pojištění (např. vozidla v domácnosti, používání služeb mobility), údaje o koupi dílů, doplňků a lifestylových produktů, údaje získané během návštěv prodejce (např. požadavky, informace o konzultacích, odpovědný konzultant prodeje, servisní historie), historie kampaně, reakce na kampaň, volitelné zákaznické údaje o vlastnictví vozidel jiných výrobců prostřednictvím např. platformy použitých vozidel BMW, účast na akcích (místo, společnost), reklamační a servisní historie
 • Užívání zařízení a služeb – jak používáte své zařízení (mobil nebo vozidlo) a služby nabízené na zařízení
 • Údaje o konfiguraci vozidla – informace o funkcích a stávajícím nastavení vašeho vozidla (zjištěné na základě VIN)
 • Technické údaje o vozidle – informace o výkonových vlastnostech motoru a systémech vozidla, množství paliva v nádrži, dojezdová vzdálenost, dopravní a cestovní informace v reálném čase (vstupní navigační údaje), vnější teplota, počet ujetých kilometrů, průměrná rychlost
 • Údaje o poloze vozidla/zařízení – poloha vašeho vozidla nebo mobilního zařízení

Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů musí být odůvodněné některým z právních důvodů a v těchto Zásadách jsme povinni uvést předmětné důvody ve vztahu ke každému použití. Vysvětlení rozsahu důvodů lze najít zde. Důvody, které používáme k odůvodnění každého využití vašich údajů, uvádíme vedle tohoto využití.

Zákaznická podpora a marketing – reakce na dotazy a seznámení s novinkami a nabídkami

BMW Česká republika shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace, zájmy, používání webových stránek a sdělení, informace o historii zákazníka a dále informace o používání zařízení a služeb a může používat informace o prodeji a servisu, informace o konfiguraci vozidla a technické informace o vozidle, které od vás obdrží prostřednictvím webové stránky BMW.cz, účtů MyBMW a služeb ConnectedDrive Service nebo prostřednictvím prodejce, a informace o tom, kdy končí platnost vašich aktuálních finančních produktů, aby bylo možné stanovit, jaké novinky a nabídky vás budou pravděpodobně zajímat, a kontaktovat vás ve vztahu k těmto nabídkám v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. BMW Česká republika může tyto údaje sdílet s prodejci, aby mohli navázat na vaše požadavky a vytvořit pro vás konkrétnější nabídky. Pokud nám udělíte souhlas, vytvoříme statistickými postupy váš individuální profil, abychom vám poskytli personalizované nabídky.

Zdůvodnění použití: Souhlas, oprávněný zájem, viz níže „Právní důvody pro zpracování osobních údajů“.

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu BMW Česká republika poskytovat podporu a informace o produktech a službách. Základní práva a svobody zákazníků a potenciálních zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem BMW Česká republika na zpracování osobních údajů pro stanovený účel.

Alternativa: Marketingový souhlas, včetně souhlasu pro kanály a analýzy, lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Zákazník může rovněž vznést námitky vůči zpracování pro přímé marketingové účely.

Prodej a servis vozidel – zpracovávání prodeje, konfigurace a servis vašeho vozidla

Prodejci získají kontaktní údaje, údaje o konfiguraci vozidla, technické informace o vozidle a informace o prodeji a servisu a rovněž údaje o historii zákazníka v okamžiku nákupu, servisu nebo opravy vozidla v rámci tohoto prodeje či servisu, včetně záručních nároků a kontrol, a budou je používat pro poskytování služeb, které požadujete, a budou vás informovat o záležitostech týkajících se vašeho vozidla. K těmto údajům může BMW Česká republika a BMW AG přistupovat za účelem řešení technických nebo jiných problémů souvisejících s poskytováním těchto služeb.

Shora uvedení správci údajů mohou rovněž získat omezené údaje o poloze vozidla během procesu opravy, které budou používány pouze v souladu s ochrannými opatřeními týkajícími se údajů o poloze, viz níže „Ochranná opatření týkající se údajů o poloze“.

Poskytnutí osobních údajů pro účely prodeje a servisu vozidel je smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí bude mít vliv na správné plnění smlouvy nebo plnění dokonce znemožní.

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy; oprávněné zájmy, viz níže „Právní důvody pro zpracování osobních údajů“.

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu BMW Česká republika na zachování maximálního standardu prodeje, služeb a produktů BMW. Základní práva a svobody zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem BMW Česká republika na zpracování osobních údajů zákazníků pro stanovený účel.

Alternativa: Zákazník může vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací v danou dobu.

ConnectedDrive – poskytování digitálních služeb ve vozidle

BMW Česká republika a BMW AG obdrží kontaktní údaje, údaje o poloze vozidla a také informace o používání zařízení a služeb, a bude tyto údaje používat v souladu s podrobnými popisy služby pro každý prvek služeb uvedených v „Oznámení o ochraně osobních údajů ConnectedDrive“ a v „Ochranných opatřeních týkajících se údajů o poloze“, viz níže. Podrobné popisy služby rovněž uvádějí sdělení údajů třetím stranám, které používají tyto údaje pouze pro poskytování služeb.

Pokud používáte aplikaci třetí osoby, například Spotify, ve spojení s BMW Online entertainment, budou vám předloženy její podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů před tím, než budete moci tuto aplikaci používat. Provozovatel této aplikace třetí osoby bude správcem údajů, ke kterým se přistupuje prostřednictvím této aplikace nebo které jsou zadávány prostřednictvím této aplikace. V jeho zásadách ochrany údajů bude uvedeno, jak používá vaše údaje, spolu s dalšími oznámeními a souhlasy, které poskytuje nebo získává prostřednictvím aplikace. Za toto používání neneseme odpovědnost.
Poskytnutí osobních údajů pro účely ConnectedDrive je smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí bude mít vliv na správné plnění smlouvy nebo plnění dokonce znemožní. Poskytnutí osobních údajů může být do jisté míry zákonným požadavkem (služba eCall v EU).

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy, zákonná povinnost (služba eCall v EU).

Alternativa: Zrušení smlouvy ConnectedDrive anebo deaktivace SIM karty.

Connected App – poskytování digitálních služeb týkajících se vozidla prostřednictvím mobilního zařízení

BMW AG obdrží kontaktní údaje, údaje o poloze vozidla a také informace o používání zařízení a služeb na základě poskytování těchto služeb, a bude tyto údaje používat v souladu s podrobnými popisy služby pro každý prvek služeb uvedený v „Oznámení o ochraně osobních údajů souvisejících s BMW“ a v „Ochranných opatřeních týkajících se údajů o poloze“.

Pokud používáte aplikaci třetí osoby, například Amazon Echo nebo Spotify, budou vám předloženy jejich podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů před tím, než budete moci danou aplikaci používat. Provozovatel této aplikace třetí osoby bude správcem údajů, ke kterým se přistupuje prostřednictvím této aplikace nebo které jsou zadávány prostřednictvím této aplikace. V jeho zásadách ochrany údajů bude uvedeno, jak používá vaše údaje, spolu s dalšími oznámeními a souhlasy, které poskytuje nebo získává prostřednictvím aplikace. Za toto používání neneseme odpovědnost.
Poskytnutí osobních údajů pro účely Connected App je smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí bude mít vliv na správné plnění smlouvy nebo plnění dokonce znemožní.

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy; souhlas

Alternativa: Odinstalování aplikace ze zařízení, odvolání souhlasu v rámci aplikace s účinností do budoucna.

Zajištění jakosti, výzkum a vývoj – zlepšování našich produktů a služeb

BMW AG může používat veškeré údaje, které obdrží na základě poskytování služeb pro BMW Česká republika, prodejce (včetně údajů o poloze) v depersonalizované (anonymizované) formě pro zajištění jakosti produktů a služeb a pro účely vývoje. Před tím, než k takovému použití dojde, budou údaje depersonalizovány (anonymizovány), takže nemohou být přirazeny zpět k vám.
Zdůvodnění použití: Oprávněné zájmy (anonymizace údajů)

Oprávněný zájem: Oprávněný zájem BMW poskytovat prvotřídní produkty a služby odpovídá zájmu zákazníka, a je tedy v souladu s nařízením GDPR. Za účelem zpracování údajů zákazníka na základě oprávněného zájmu podle článku 6 písm. f) nařízení GDPR byla základní práva a svobody zákazníka zváženy ve srovnání se zájmem BMW na zpracování údajů zákazníka. Zákazník očekává prvotřídní kvalitu a vynikající funkce produktů a služeb BMW. Splnění těchto očekávání vyžaduje trvalé monitorování a zlepšování jakosti a vývoj nových produktů a služeb. Pro zmírnění potenciálních rizik a zlepšení ochrany zájmů jednotlivců se dle potřeby zavádí další ochranná opatření a kontroly, jako je omezený přístup k údajům, omezení používání údajů, bezpečnostní opatření, harmonogramy lhůt uchování a rovněž minimalizace údajů včetně vhodných údajů a anonymizace.

Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu BMW na splnění vysokých očekávání našich zákazníků ohledně jakosti našich aktuálních prémiových produktů a služeb a jejich přání získat nová inovativní řešení.

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů – dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

Na všechny správce údajů se vztahují právní předpisy států, kde působí, a správci musí tyto právní předpisy dodržovat. Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak správci musí učinit. Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.
Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

Zdůvodnění použití: Zákonná povinnost; zjištění, uplatnění nebo obrana zákonných nároků

Alternativa: Žádná

Stažení produktu – v případě nutnosti stáhnout produkty BMW z trhu

V případě, že produkt BMW musí být stažen z trhu například z důvodů obav o bezpečnost, zpracuje BMW Česká republika vaše údaje, aby vás mohla kontaktovat a umožnit stažení.
Zdůvodnění použití: Zákonná povinnost, oprávněné zájmy

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu BMW Česká republika na zajištění bezpečnosti produktů BMW. Základní práva a svobody zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem BMW Česká republika na zpracování osobních údajů zákazníků pro stanovený účel.

Alternativa: Zákazník může vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací v danou dobu.

Předávání třetím osobám:

Osobní údaje, které jsme shromáždili, např. pro splnění požadavků služby ConnectedDrive Services, mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že existuje právní důvod pro předání, např. uzavření pojistné smlouvy typu „plať, jak jezdíš“.
Dále platí, že pokud existují právní důvody pro předání, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s následujícími subjekty:

 • Společnosti skupiny BMW
 • Smluvní partneři a dílny (prodejce, partneři vaší koupě vozidla)
 • Společnosti poskytující služby pro BMW Česká republika, např. údržbu a hosting IT; poskytovatel střediska pro interakci s zákazníky.

BMW Česká republika a BMW AG používají celou řadu poskytovatelů služeb, kteří jim pomáhají při poskytování uvedených služeb a použití. BMW AG poskytuje správcům služby IT a služby ukládání údajů ve vztahu k většině těchto použití, a ukládá tedy většinu vašich výše uvedených údajů jménem správců.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

Jak zabezpečujeme vaše údaje

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů. Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
 • ukládání vysoce důvěrných údajů – např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě,
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Ochranná opatření týkající se údajů o poloze:
Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze nebo o poloze svého vozidla. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně.
Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze (včetně údajů, k nimž se přistupuje v rámci postupů pro servis vozidla):

 • ve formátu souvisejícím s vámi nebo vaším vozidlem jsou uchovávány pouze tak dlouho; jak je nezbytné pro splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas.
 • V tomto formátu jsou získávány a je k nim přistupováno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovat anebo poskytnout ze zákona (a pokud jsme povinni poskytnout údaje donucovacím orgánům nebo jakékoliv jiné třetí osobě, budeme vás o tom informovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti nebo ledaže tak nesmíme učinit).
 • Údaje o poloze vozidla a údaje o poloze zařízení nejsou propojeny, pokud to není nutné pro poskytnutí požadované služby.
 • Pro jakékoliv další použití údajů o poloze pro účely analýzy budou využity pouze nevratně anonymizované soubory údajů.

Spolu s prodejcem můžeme mít přístup k údajům o poloze vozidla a BMW AG může mít přístup k údajům o poloze zařízení prostřednictvím poskytovaných služeb (např. ConnectedDrive).

Pokud jste zakoupili vozidlo nebo jste si aktivovali či nakonfigurovali službu nebo aplikaci (např. ConnectedDrive nebo Connected App), poskytneme vám podrobný popis získaných údajů o poloze pro poskytnutí služby závislé na údajích o poloze. Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům omezujeme pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování údajů vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu: Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Použití pro účely plnění smlouvy týkající se prodeje a servisu vozidla nebo financování vozidla: Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let po posledním kontaktu pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

ConnectedDrive a Connected App: V popisech služby [zde] uvádíme, jako dlouho uchováváme údaje o poloze vozidla [a údaje o zařízení] ve vztahu ke každé službě.

Pokud jsou řešeny nároky: Pokud jde o jakékoliv údaje, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám, nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Použití pro zajištění jakosti, výzkum a vývoj: Vaše údaje budou uchovávány v anonymizovaném formátu, takže již nebude možné je přiřadit zpět k vám, po dobu.

Použití pro stažení produktu: V případě nutnosti stáhnout produkty BMW z trhu uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k uskutečnění stažení a po dobu 10 let po posledním kontaktu pro řešení následných dotazů nebo nároků.

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se našeho užívání vašich údajů, kontaktuje nás prosím na e-mailu zakaznicky.servis.cz@bmw.com nebo telefonicky: 296 330 555 (v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti BMW Czech Republic s.r.o. je paní Andrea Černáková, e-mail: dpo.bmwcz@list.bmw.com

Máte právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné – máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování [, včetně profilování,] na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů (https://www.uoou.cz/).PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání vašich údajů uvedených výše je povoleno podle evropských právních předpisů pro ochranu údajů na základě těchto hlavních právních důvodů:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ O POLOZE.

Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze nebo o poloze svého vozidla. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně.
Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze (včetně údajů, k nimž se přistupuje v rámci postupů pro servis vozidla):

Spolu s prodejcem můžeme mít přístup k údajům o poloze vozidla a BMW AG může mít přístup k údajům o poloze zařízení prostřednictvím poskytovaných služeb (např. ConnectedDrive).

Pokud jste zakoupili vozidlo nebo jste si aktivovali či nakonfigurovali službu nebo aplikaci (např. ConnectedDrive nebo Connected App), poskytneme vám podrobný popis získaných údajů o poloze pro poskytnutí služby závislé na údajích o poloze. Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.